• Buble Meets Sinatra:The Showdown

    Sunday 3 October 2021

    Wednesday 7.30yh
    Buble Meets Sinatra:The Showdown

Sioe deyrnged i Buble a Sinatra, yr agosaf posibl at y cantorion go iawn eu hunain. Cewch gyfle i ddilyn Frank Sianatra wrth iddo deithio drwy amser o'r 1950au i gwrdd â'r Canadiad cyfoes sydd yn ei dilyn yn ôl ei droed.  Pwy fydd eich hoff berfformiwr chi pan ddaw'r ddau fyd at ei gilydd mewn noson wefreiddiol sy'n gadael y ffans yn ysu am fwy…boed i'r frwydr ddechrau…

Bydd 'cyngerdd fawr y ganrif - y gyngerdd na fu' yn cynnwys Michael Buble yn canu ei ganeuon poblogaidd i gyd a Frank Sinatra'n cyflwyno rhai o'i glasuron. Yn llawn hwyl a chyffro, bydd band byw llawn yn gyfeiliant i'r ddau ganwr poblogaidd.

Rhaid i chi weld 'Buble' Jame Flanagan i'w gredu - mae ei lais, y ffordd mae'n symud, ei acen Ganadaidd i gyd yn hynod debyg i'r dyn mawr ei hun.  Kevin Fitzsimmons sy'n ymuno ag ef i bortreadu Frank Sinatra - ac mae ei bortread e o'r cawr o gantor yn gwbl argyhoeddedig. Does rhyfedd mai ef yw'r unig ddynwaredwr Frank Sinatra sydd wedi cael sêl bendith Cynrychiolydd teulu Sinatra yn Ewrop. Tickets and reductions

Pob perfformidau
 £22.50 - £29.50

Bocsys (uchafswn o 6 bobl)
 £120.00 - £140.00

Dan 16 oed: £20.00

Hynt
 

Seating plan

View our seating plan below


This seating plan is provided to give an impression of the auditorium layout. The actual position of some seats may vary slightly from this plan.