• Courtney Act: FLUID

    Sunday 25 April 2021

    8:00 pm
    Courtney Act: FLUID

BYWGRAFFIAD COURTNEY ACT - MEDI 2019

Bachgen, Merch. Artist, Eiriolwr. Mae Courtney Act yn fwy na swm ei rhannau yn unig.

Mae hi'n artist cyfoes sy'n ymgorffori ysbryd cyfnod. Yn un o'r artistiaid cyntaf i ddangos ei rhywedd hylifol, daeth Courtney i'r amlwg yn 2003 drwy gyrraedd rowndiau cynderfynol tymor cyntafAustralian Idolcyn llofnodi contract gydaSony/BMG.

Yn 2014 dychwelodd i fyd y teledu fel un o'r tri a ddaeth i'r brig yn Nhymor 6RuPaul's Drag Race, cyfres sydd wedi ennill gwobr Emmy, gyda llu o ffans newydd ledled y byd. Yna, rhyddhaodd Courtney ei EP cyntafKaleidoscope sy'n cynnwys bîts pop prif ffrwd a fideos moethus. Mae ei fideos ar-lein wedi cael eu gwylio dros 40 miliwn o weithiau.

Gan brofi unwaith ac am byth ei bod yn fwy na dim ond llais a chorff, aeth Courtney i'r afael â nifer o achosion cymdeithasol a storïau dadleuol yn ei rhaglen wleidyddol American Act ar Junkee.com, rhaglen a enwebwyd am sawl gwobr.  Cafodd y rhaglen ei gwylio fwy na 6 miliwn o weithiau lle gwelwyd Act yn tanio gwn, smocio marijuana a mynychu un o ralïau Trump mewn drag.

Yn 2017 aeth ar daith gyda'i sioe ryngwladol wreiddiolThe Girl From Oz.Daeth ei thaith o amgylch y byd i ben gydag  adolygiadau pum seren yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.

"Yn ogystal â'i llais, mae ei chomedi craff yn llifo drwy'r sioe yn ddiymdrech" - Cylchgrawn Gwyliau Caeredin 2017

Yn 2018 gwelwyd Courtney Act a Shane Jenek yn ennill Celebrity Big Brother UK - gan addysgu gwylwyr am faterion cyfunrywiol fel hunaniaeth rhywedd a rhyweddhylifol, rhywioldeb, priodas o'r un rhyw a llawer mwy. Ar ôl ei thaith llwyddiannus o gwmpas y bydCourtney Act: Under the Covers,gwnaeth rywbeth hanesyddol ym myd y teledu fel cyflwynydd sioe dod o hyd i gariad ddeurywiol gyntaf y DU arThe Bi Lifear E! i orffen blwyddyn hynod yn ei sioe arbennig ei hun ar gyfer y Nadolig,The Courtney Act Showar gyfer Channel 4 UK a Peach (Awstralia).

"Mae Courtney'n perfformio'n wefreiddiol. Mae hi'n gantores dalentog, yn ddigrifwr ac mae ganddi bersonoliaeth ddymunol y byddwch yn cael trafferth peidio â chwympo mewn cariad a hi." - Broadway World

Cystadlodd Courtney Act yn rhaglen gychwynnolEurovision - Australia Decides,eleni, gan lansio ei sengl poblogaidd iawn,Fight For Love. Gan wneud rhywbeth hanesyddol arall ar y teledu, y tro hwn fel un hanner o bâr cyntaf y byd o'r un rhyw,

Dawnsiodd Courtney Act a Shane Jenek eu ffordd i galon y genedl a daethon nhw'n ail ynDancing with the Starsar Network Ten.

Mae Courtney bellach wrth ei bodd yn dod â'i sioe newydd "FLUID" i'r DU ac i Ewrop yn 2021.

"Mae'n fuddugoliaeth wefreiddiol arall i Courtney Act, sy'n dod â derbyniaeth, positifrwydd, a dogn go dda o 'gamp' ble bynnag mae hi'n mynd -Broadway World UK

 

Tickets and reductions

Sul 8.00pm

£31.50 - £59.00 

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£150.00- £170.00

Gostyngiadau sfonol: £2.50 i ffwrdd

Hynt
 

Seating plan

View our seating plan below


This seating plan is provided to give an impression of the auditorium layout. The actual position of some seats may vary slightly from this plan.