• Jive Talkin'

    Thursday 5 March 2020

    Iau 7.30 pm

    Yn Para: TBC
    Jive Talkin'

Yn enwog fel y sioe deyrnged wreiddiol i'r Bee Gees a'r un gorau, a'r UNIG sioe deyrnged i'r Bee Gees sydd wedi perfformio gyda'r Bee Gees gwreiddiol! Ym 1997 perfformiodd Gary a Darren o Jive Talkin YN FYW ar HEART FM gyda'r BEE GEES gan dderbyn canmoliaeth fawr gan Maurice a Barry Gibb.

Fel gyda'r Bee Gees gwreiddiol, mae Jive Talkin yn grŵp teuluol, gyda'r brodyr Gary a Darren Simmons yn cymryd rolau Maurice a Barry Gibb, gyda mab Darren, Jack yn ymuno â'r grŵp yn 2014, gan gymryd rôl Robin Gibb.   Cefnogir y bechgyn yn gerddorol gan fand o bedwar gyda Phrif Gitâr, Ffidil, Sielo a Drymiau, er mwyn sicrhau bod pob nodyn ym mhob cân yn berffaith!

Ble bynnag mae'r grŵp yn chwarae maen nhw'n derbyn canmoliaeth fawr; "Mae'n nhw'n swnio'n anhygoel o debyg i'r Bee Gees" (The Stage), "Tebygrwydd syfrdanol i'r Bee Gees go iawn" (Wakefield Express), "Hollol wych" (Maurice Gibb), "WAW" (Barry Gibb)

Am brofiad gwirionedd anhygoel a chyfle i glywed holl ganeuon poblogaidd y Bee Gees; Tragedy, Night Fever, Massachusetts, Stayin Alive, Jive Talkin, ayyb., mewn ffrwydrad 2 awr o harmoni cerddorol a lleisiol, ddylech chi ddim fethu'r noson hon!

Tickets and reductions

Pob perfformiadau
£22.00 - £25.00

Bocsys (uchafswm o 6 o bobl)
£60.00 - £110.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off

Grwpiau  (8+): £2.50 off

Hynt
 

Seating plan

View our seating plan below


This seating plan is provided to give an impression of the auditorium layout. The actual position of some seats may vary slightly from this plan.