• Round The Horne

    Tuesday 18 - Wednesday 19 February 2020

    Mawrth & Mercher 7.30pm

    Yn Para: TBC
    Round The Horne

 "Oh, Mr Horne! How bona to vada your dolly old eek!"

Gan gynhyrchwyr teithiau'r DU The Goon Show a Hancock's Half Hour, daw clasur gomedi radio arall yn fyw ar y llwyfan.

O 1965 i 1968, doedd dim rhaglen radio fwyaf poblogaidd ym Mhrydain na Round the Horne, rhaglen gyntaf o'i math.  Am hanner awr bob prynhawn Sul, byddai cynulleidfaoedd o hyd at 15 miliwn yn ymgynnull o amgylch y radio ac yn gwrando ar Kenneth Horne a'i griw yn gwneud drygau o bob math.

Gyda'i ddychanau ffilmiau a'i chymeriadau rheolaidd digri megis Rambling Sid Rumpo, Charles a Fiona, J. Peasemold Gruntfuttock a Julian a Sandy, Round the Horne oedd un o'r sioeau comedi radio mwyaf poblogaidd a'r gorau erioed ac mae'n dal i fynd heddiw, 50 mlynedd yn ddiweddarach.

Felly dewch i gamu yn ôl mewn amser i Stiwdios Paris y BBC a phrofi'r clasur comedi hwn yn fyw.

Sgriptiau gwreiddiol gan Barry Took a Marty Feldman

Lluniwyd a Chyfarwyddwyd gan Tim AstleyTickets and reductions

Pob tocyn
 £16.50 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£108.00 - £120.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off
 Hynt
 

Seating plan

View our seating plan below


This seating plan is provided to give an impression of the auditorium layout. The actual position of some seats may vary slightly from this plan.