Aelodaeth Gorfforaethol

I gynnig y cyfle i'r gymuned fusnes ddod yn bartner gyda dau o'r lleoliadau adloniant gorau yng Nghaerdydd, mae'r Tîm Noddi a Datblygu wedi creu cynlluniau aelodaeth blynyddol sy'n addas i gwmnïau bach, canolig a mawr.


 

10 rheswm dros ddod yn aelod

Rydym yn awyddus i wneud Adloniant Corfforaethol yn rhwydd i gwmnïau prysur!

Manteision Craidd

Cynigir y manteision hyn i bob Partner Corfforaethol

 • Blaenoriaeth ar gyfer defnydd corfforaethol yn cynnwys hyd at 6 tocyn ar gyfer sioeau poblogaidd a 3 rhaglen am ddim
  Cewch wybodaeth am y perfformiadau cyn i'r tocynnau fynd ar werth yn gyhoeddus
 • Cewch flaenoriaeth wrth brynu tocynnau i Staff a chael gostyngiad ar rai perfformiadau
 • Cyfle i rwydweithio gydag aelodau eraill
 • Caiff y cwmni gydnabyddiaeth yn y rhaglenni a'r llyfrynnau yn ystod y flwyddyn gefnogi
  Caiff rhyw 420,000 o lyfrynnau eu dosbarthu bob blwyddyn
 • Cyfleuster anfonebau tocynnau at ddefnydd corfforaethol
  Cwech anfoneb am yr holl docynnau a brynwch (at ddiben corfforaethol yn unig)
 • Cyfle i logi ystafell am ddim gyda'r nos a chyda gostyngiad yn ystod y dydd
  Gallwch logi ystafelloedd a defnyddio mannau corfforaethol am ddim er mwyn croesawu gwesteion i berfformiad a chewch ostyngiad yn ystod y dydd: sy'n ddelfrydol ar gyfer cyfweliadau, diwrnodau dysgu, cyfarfodydd yng nghanol y ddinas (os ydyw'r ystafelloedd ar gael). Cynigir pris arbennig ar gyfer llogi'r lleoliad ar gyfer seminarau/ciniawa.
 • Cyfleoedd E-farchnata i aelodau eraill trwy gydlynydd aelodaeth a chydnabyddiaeth i'r cwmnïau ar y wefan yn ystod y flwyddyn gefnogi
 • Gostyngiad o 10% yn y Bwyty
  Bar a Chegin Laguna, Gwesty'r Park Plaza Caerdydd, Heol y Brodyr Llwydion - Gwesty Partner y New Theatre
 • Gostyngiad o 10% yn y Siop Anrhegion yn Neuadd Dewi Sant
  Ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm. Cyfle da i brynu anrhegion corfforaethol ar ôl y cyngerdd
 • Croesawu gwesteion i Glwb Rygbi Corfforaethol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad (gemau cartref yn unig)
  Cyfle gwych i gwmnïau groesawu eu gwesteion mewn clwb unigyw. Bydd bwffe a bar ar gael cyn y gêm am bris corfforaethol arbennig yn dechrau o £30.00 y pen yn ogystal â chost y bar. Mae te prynhawn wedi'i gynnwys yn y pris.  Rhaid cael 10 gwestai mewn grŵp - ar sail y cyntaf i'r felin. Nid yw'r pris yn cynnwys cost y tocynnau.

Aelod Corfforaethol: £1,000 + TAW

 

Cynigion Croeso Ychwanegol

Croesawu Cleientiaid neu Wobrwyo Staff

 • Tocynnau am ddim a lletygarwch ar gyfer 10 o westeion ar gyfer perfformiad yn Neuadd Dewi Sant neu'r New Theatre, â chyfle i brynu tocynnau ychwanegol a lletygarwch
 • Cyfle i brynu hyd at 10 tocyn ar gyfer perfformiadau yn Neuadd Dewi Sant a'r New Theatre sydd wedi'u gwerthu i gyd
 • 5 rhaglen ar gyfer pob perfformiad y prynir tocynnau iddo

Un digwyddiad: £1,650 + TAW


Am £650 ychwanegol + TAW beth am groesawu cleientiaid neu wobrwyo staff

Dim ond £65 + TAW y pen yn cynnwys tocyn, un botel o win y pen a phryd bwyd 3-chwrs â choffi

Pris arferol £80 + TAW y pen


Tâl Aelodaeth

Dewiswch 1 dull talu o blith yr isod

 • Cyfleuster Anfoneb Aelodaeth
  Anfoneb am gost lawn yr aelodaeth
 • Cyfle i gynnig cyfraniad drwy gymorth rhodd
  Mae'r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn cefnogi'r rhaglen addysg a chymunedol.
  Mae'r Tîm Noddi a Datblygu yn codi arian drwy roddion gan sefydliadau elusennol ac yn cynnig y cyfle i chithau gyfrannu hefyd