Lletygarwch

Lletygarwch mewn dau ddigwyddiad dros gyfnod o flwyddyn naill ai yn Neuadd Dewi Sant neu yn y New Theatre

Ffi: £1,850

Lletygarwch mewn pedwar digwyddiad dros gyfnod o flwyddyn naill ai yn Neuadd Dewi Sant neu yn y New Theatre

Ffi: £3,500

  • Croeso corfforaethol yn Neuadd Dewi Sant neu'r New Theatre
  • Gwasanaeth arlwyo am ddim yn y Park Plaza, Gwesty Partner y New Theatre, a Gwesty'r Royal Caerdydd, Gwesty Partner Neuadd Dewi Sant, a diodydd yn ystod yr egwyl
  • 10 tocyn a rhaglen am ddim ym mhob digwyddiad
  • Cyfle i brynu tocynnau ychwanegol ym mhob digwyddiad
  • Arwydd yn y cyntedd yn cydnabod cefnogaeth y cwmni
  • Defnydd o ystafelloedd croeso yn rhad ac am ddim
  • Enwi fel noddwr yn rhaglenni a llyfrynnau'r lleoliad
  • Gellir trefnu blodau, ystafell gotiau a'r holl fân bethau eraill sy'n cyfrannu at noson lwyddiannus

DS Mae tocynnau croeso ar gael ar gyfer Proms Cymru Caerdydd Lloyds TSB gyda lletygarwch yng Ngwesty'r Hilton Caerdydd, Gwesty Swyddogol Proms Cymru Lloyds TSB, a Chyfres Cyngherddau Cerddorfaol dan y cynlluniau hyn.