Nawdd

Mae Neuadd Dewi Sant (agor mewn ffenestr newydd) a'r New Theatre yn cynnig llawer o wahanol fathau o becynnau nawdd i weddu i liaws o gwmnïau. Mae'r Tîm Noddi a Datblygu yn arbenigo ar gynnig cyngor i fusnesau ynghylch y math mwyaf addas o nawdd gan greu pecynnau i gyd-fynd ag anghenion y cwmni.

Mae'r ddau leoliad yn croesawu rhai o gynyrchiadau a pherfformwyr gorau'r byd i Gymru, ac yn denu cynulleidfaoedd mawr yn gyson. Caiff y pecynnau eu crue gan gadw'r elfennau hyn mewn cof, gan alluogi noddwyr i gyrraedd y cyhoedd a busnesau eraill.

Er bod yna becynnau safonol, mae'r rhan fwyaf o drefniadau nawdd wedi'u seilio ar nodau ac amcanion cwmni penodol, gyda buddion sy'n adlewyrchu'r holl ofynion.

Mae noddi'n galluogi Neuadd Dewi Sant (agor mewn ffenestr newydd) a'r New Theatre i gynnig rhaglen o ddigwyddiadau o safon uchel.

Yn gyfnewid am hyn cewch wasanaeth heb ei ail a gwnawn bopeth o fewn ein gallu i wireddu amcanion EICH cwmni.


 

Pennaf Noddwr

Cwmni sy'n noddi perfformiad ar ei ben ei hun

  • Caiff y buddion eu teilwra i ofynion y cwmni a byddant yn adlewyrchu gwerth y cymorth a roddir.
  • Mae Pennaf Nawdd ar gael am un noson neu am ymweliad cyfan.
  • Rhoddir cydnabyddiaeth yng nghyhoeddiadau'r lleoliad yn ystod y flwyddyn y rhoddir cymorth.
  • Mae cost Pennaf Nawdd yn cychwyn o £10,000 + TAW.

Partneriaethau

Mae partneriaethau ar gael yn Neuadd Dewi Sant yn ystod Proms Cymru a'r Gyfres Cyngherddau Cerddorfaol. Datblygwyd y pecynnau i roi cyfle i gwmnïau gynnig lletygarwch yn y ddau ddigwyddiad pwysig yma.

  • Mae'r manteision yn canolbwyntio ar gynnig noson gyda lletygarwch ac adloniant o'r radd flaenaf.
  • Rhoddir cydnabyddiaeth yng nghyhoeddiadau'r lleoliad yn ystod y flwyddyn y rhoddir cymorth.
  • Mae cost Partneriaethau yn cychwyn o £6,000 + TAW.

Cymorth mewn Nwyddau

Cynllun yw Mewn Nwyddau a gychwynnwyd i roi cyfle i gwmnïau gefnogi'r lleoliad trwy gynnig nwyddau, gwasanaethau neu gyngor.

  • Caiff y buddion eu teilwra i ofynion y cwmni a byddant yn adlewyrchu gwerth y cymorth a roddir.
  • Rhoddir cydnabyddiaeth yng nghyhoeddiadau'r lleoliad yn ystod y flwyddyn y rhoddir cymorth.
  • Rhoddir cyfle i'r noddwr arddangos ei gynnyrch yn y lleoliad a gefnogir.