Diweddariad: 17 Awst 2020

Diolch am eich amynedd. Rydym wedi bod yn gweithio mor gyflym ag y gallwn gyda'n cynhyrchwyr a'n hyrwyddwyr newydd, i aildrefnu cynyrchiadau a rhoi ad-daliadau am berfformiadau a ganslwyd.


Mae'r cynyrchiadau canlynol wedi'u canslo:

Ar gyfer y cynyrchiadau uchod, rydym wedi e-bostio cwsmeriaid (pan fydd gennym eich manylion cyswllt a'ch caniatâd i'ch e-bostio). Ar hyn o bryd rydym yn prosesu ad-daliadau i gwsmeriaid a dalodd gyda cherdyn credyd/debyd yn awtomatig - nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Os taloch gydag arian parod neu gyda thalebau theatr, neu os yw eich cerdyn talu bellach wedi dod i ben, cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau ar 07925 659065 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 0930-1600) i drafod eich opsiynau o ran ad-daliad.

 

Cafodd y cynyrchiadau canlynol eu haildrefnu i ddyddiadau newydd

  • Dial M for Murder - 2nd to 6th February 2021


Ar gyfer cynyrchiadau a gafodd eu haildrefnu nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer dyddiadau newydd y perfformiadau a byddwn yn eich e-bostio chi pn fyddwn yn ailagor er mwyn cadarnhau'r dyddiad a aildrefnwyd.

Ar gyfer cyfresi wythnos, bydd eich tocyn yn ddilys ar gyfer yr un perfformiad/sedd - os oes gennych docyn ar hyn o bryd i'r nos Wener, bydd hyn yn ddilys ar gyfer y nos Wener yn ystod y gyfres a aildrefnwyd.

Peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd oherwydd ein bod yn gweithio gyda llai o staff ac rydym yn brysur yn gwneud ad-daliadau i gwsmeriaid ac yn aildrefnu perfformiadau.


GWYBODAETH BWYSIG ARALL

Os nad yw'r cynhyrchiad rydych chi wedi prynu tocyn ar ei gyfer wedi'i restru uchod, yna mae'r perfformiad hwnnw yn mynd ymlaen. Mae hyn yn newid trwy'r amser felly gwiriwch yma'n rheolaidd - nid oes angen i chi gysylltu â ni.


Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym ragor o wybodaeth. Hefyd gallwch ffonio ein Swyddfa Docynnau ar ein rhif dros dro 07925 659065 (Dydd Llun i Ddydd Gwener
09:30 - 16:00). Nodwch: ni allwn ymateb i negeseuon testun na negeseuon voicemail ar y rhif hwn.

Gweinyddwr / Drws Llwyfan

Ffoniwch ein rhif dros dro ar 07367 629234 i gysylltu â rhaglenni, marchnata ac ymholiadau ar wahân i docynnau. Ni allwn dderbyn ymholiadau swyddfa docynnau  na gwerthu tocynnau ar y rhif hwn