Diweddariad: 29 Mawrth  2021

Diolch am eich amynedd. Rydym wedi bod yn gweithio mor gyflym ag y gallwn gyda'n cynhyrchwyr a'n hyrwyddwyr newydd, i aildrefnu cynyrchiadau a rhoi ad-daliadau am berfformiadau a ganslwyd.


Mae'r cynyrchiadau canlynol wedi'u canslo:

 • Jim Davidson
 • QuizAllThatJazz21
 • Some Guys Have All the Luck
 • Craig Revel Horwood - The All Balls and Glitter Tour  
 • Courtney Act: FLUID
 • The Thunder Girls 
 • The Gruffalo's Child 

Ar gyfer y cynyrchiadau uchod, rydym wedi e-bostio cwsmeriaid (pan fydd gennym eich manylion cyswllt a'ch caniatâd i'ch e-bostio). Ar hyn o bryd rydym yn prosesu ad-daliadau i gwsmeriaid a dalodd gyda cherdyn credyd/debyd yn awtomatig - nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Os taloch gydag arian parod neu gyda thalebau theatr, neu os yw eich cerdyn talu bellach wedi dod i ben, cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau ar 07925 659065 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 0930-1600) i drafod eich opsiynau o ran ad-daliad.

 

Cafodd y cynyrchiadau canlynol eu haildrefnu i ddyddiadau newydd

 • Islands in the Stream - 2 Medi 2021
 • Ceri Dupree: A Star is Torn - 3rd and 4th Medi 2021
 • A Beautiful Noise - Sul 5 Medi 2021
 • Looking Good Dead - 28 Medi - 2 Hydref 2021
 • Buble Meets Sinatra - Sunday 3rd Hydref 2021
 • John Grant - Mawrth 5th Hydref 2021
 • Joe Brown -  Sunday 10 Hydref 2021
 • Groan Ups - 11 - 16 Hydref 2021
 • The Syd Lawrence Orchestra - Sul 17 Hydref 2021
 • Thunder Girls -19 - 23 Hydref 2021
 • Dial M for Murder - 2 - 6 Tachwedd 2021
 • The Addams Family Musical - 16 - 20 Tachwedd 2021
 • Joel Dommett: Unapologetic (If that's ok?) - Sunday 21 Tachwedd 2021
 • PANTO - Aladdin 4 Rhagfyr 2021 - 2 Ion 2022
 • Mike Doyle - Rocking with Laughter ... Again - 5 -6 Ionawr 2022
 • Islands in the Stream - 23 Ionawr 2022
 • Rocky Horror Show - 7 - 12 Chwefror 2022
 • Burn the Floor Ft Kevin Clifton - 20 Chwefror 2022 ( 3pm ) 
 • One Night in Dublin - Sul 6 Mawrth 2022
 • Menopause Musical 2 , 16 - 9 Mawrth 2022
 • Andy Fairweather Low  & The Low Riders feat The Hi Riders Soul Revue- Sul 10 Ebrill 2022
 • Rock of Ages - 17 -  21 Mai 2022
 • The Da Vinci Code - 28 Mehefin 2022 - 2 Gorffennaf 2022
 • The Osmonds - A New Musical - 4 - 8 Hydref 2022
 • Mamma Mia - 9 - 27 Chwefror 2023

Ar gyfer cynyrchiadau a gafodd eu haildrefnu nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer dyddiadau newydd y perfformiadau a byddwn yn eich e-bostio chi pn fyddwn yn ailagor er mwyn cadarnhau'r dyddiad a aildrefnwyd.

Ar gyfer cyfresi wythnos, bydd eich tocyn yn ddilys ar gyfer yr un perfformiad/sedd - os oes gennych docyn ar hyn o bryd i'r nos Wener, bydd hyn yn ddilys ar gyfer y nos Wener yn ystod y gyfres a aildrefnwyd.

Peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd oherwydd ein bod yn gweithio gyda llai o staff ac rydym yn brysur yn gwneud ad-daliadau i gwsmeriaid ac yn aildrefnu perfformiadau.


GWYBODAETH BWYSIG ARALL

Os nad yw'r cynhyrchiad rydych chi wedi prynu tocyn ar ei gyfer wedi'i restru uchod, yna mae'r perfformiad hwnnw yn mynd ymlaen. Mae hyn yn newid trwy'r amser felly gwiriwch yma'n rheolaidd - nid oes angen i chi gysylltu â ni.


Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym ragor o wybodaeth. Hefyd gallwch ffonio ein Swyddfa Docynnau ar ein rhif dros dro 07925 659065 (Dydd Llun i Ddydd Gwener
09:30 - 16:00). Nodwch: ni allwn ymateb i negeseuon testun na negeseuon voicemail ar y rhif hwn.

Gweinyddwr / Drws Llwyfan

Ffoniwch ein rhif dros dro ar 07367 629234 i gysylltu â rhaglenni, marchnata ac ymholiadau ar wahân i docynnau. Ni allwn dderbyn ymholiadau swyddfa docynnau  na gwerthu tocynnau ar y rhif hwn