Ffrindiau y New Theatre

Codi'r Llen ar y Manteision Arbennig Hyn

Gwybodaeth Gynnar
Cewch y newyddion diweddaraf am bob sioe cyn pawb arall - a chyfle i archebu cyn pawb hefyd!

Tocynnau Rhatach*
Gostyngiadau gwerth chweil ar sawl sioe yn y New Theatre

Rhaglenni Sioeau Am Ddim**
Dwy daleb bob tymor i'w cyfnewid am raglen sioe o'ch dewis

Taith Gefn Llwyfan Flynyddol
Cyfle i gael cip ar yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni a dysgu rhai o gyfrinachau'r theatr

E-Gylchlthyron
Cewch y clecs a'r newyddion diweddaraf o'r theatr mewn e-byst cyson


Mae'n rhatach na'r disgwyl

  • Unigolyn £22
  • Cyd-aelodau (2 o bobl a'r un cyfeiriad) £34
  • Unigolyn dros 60 oed £14
  • Cyd-aelodau dros 60 oed £28
  • Myfyriwr £14
  • Unigolyn anabl £14

Ymunwch am ddwy flynedd ac arbed £££

Trwy ymuno am ddwy flynedd gallwch arbed 10% ar eich tâl aelodaeth.

Er enghraifft, os yw'ch tâl blynyddol yn £22 y flwyddyn byddwch yn talu £39.60 am ddwy flynedd.

Yn yr un modd, os ydych yn talu £14 y flwyddyn, ymunwch am ddwy flynedd a thalu £25.20.

Dim ond ticio'r blwch ar y ffurflen gais sydd raid a thalu llai am lawer mwy.
(Ddim ar gael gydag aelodaeth Aur.)

Aelodaeth aur

Cyfle i chi fwynhau holl fanteision aelodaeth sylfaenol a

  • Bil bar 10% yn rhatach
  • Taleb i gael rhaglen am ddim ar gyfer pob un o sioeau'r New Theatre**

Oll am £75 y pen.


* Un tocyn rhatach fesul aelod. Does dim modd ei gyfuno gydag unrhyw ostyngiad arall.
** Rhaglenni wedi'u paratoi gan y New Theatre yn unig.


Ymunwch â'r Ffrindiau Heddiw

Ffoniwch ar 029 2087 8885 am ffurflen gais, cymerwch un o'r Swyddfa Docynnau neu cliciwch isod.

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn prynu aelodaeth rhodd.

Sylwch y bydd angen cyswllt Adobe Acrobat Reader er mwyn gweld y dadlwythiad hwn.
Am gopi rhad ac am ddim o'r cyswllt hwn, cliciwch yma.