Gwirfoddoli yn theatr fwyaf hanesyddol Caerdydd

Mae ein cynllun gwirfoddoli yn cynnig cyfleoedd i gefnogi'r Theatr Newydd hanesyddol - un o'r hynaf yng Nghymru.

Gallwch gymryd cipolwg y tu ôl i'r llenni a chwarae rhan weithredol yn y sin gelfyddydol yng Nghaerdydd.

Rhaid i'r rhai sy'n cymryd rhan fod dros 18 oed a gofynnir iddynt gofrestru ar gyfer ymrwymiad gofynnol o chwe mis, gan gymryd 3 - 5 sifft y mis yn y Theatr Newydd.  Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i gynnal ein teithiau ymwelwyr a helpu mewn rhannau eraill o'r theatr.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant fel gwirfoddolwyr blaen tŷ, gan ennill profiad gwerthfawr o wasanaethau cwsmeriaid ac iechyd a diogelwch lleoliadau. 

Bydd cynigion arbennig gwirfoddolwyr a staff ar gael i wirfoddolwyr.

Mae pecynnau cais a mwy o wybodaeth ar gael nawr i'w lawrlwytho.