Gwasanaethau ar gyfer pobl anabl

Rydym yn croesawu pob cwsmer ac yn cynnig ystod helaeth o wasanaethau i sicrhau bod eich ymweliad yn ddymunol ac yn gyfforddus. Rhowch wybod am unrhyw ofynion wrth archebu eich tocynnau, ac mae croeso i chi ofyn i'r Rheolwr ar Ddyletswydd am unrhyw beth sydd ei angen arnoch wrth gyrraedd.

Mae mannau parcio i gwsmeriaid anabl y tu allan i Westy'r Parc yn ogystal ag ar Heol y Brodyr Llwydion lle mae mynediad gwastad i'r theatr. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Cyrraedd a symud o gwmpas

Hefyd gallwch gael gwybodaeth am docynnau ar ein tudalen Archebu a gostyngiadau.

Mae ein fideo IAP â chapsiynau yn amlinellu'r perfformiadau ag IAP sy'n dod i'r Theatr Newydd yn 2019.

Dadlwythwch fersiwn PDF o'n Canllaw MynediadMae ein stori weledol yn adnodd a ddyluniwyd ar gyfer pobl â Chyflwr Sbectrwm Awtistig i helpu i baratoi ymwelwyr ar gyfer y profiad o ymweld â'r theatr i weld perfformiad.

 

Dyddiadur perfformiadau â chymorth

British Sign Language

 

Audio Described

 

Captioned performances

 

 O ran perfformiadau penodol fydd â chyfleuster cyfieithu ar y pryd neu ddisgrifio, mae pris cyfradd safonol ar gyfer seddi yn unrhyw ran o'r theatr ar gyfer mynychwyr anabl sydd angen y gwasanaeth hwn, ynghyd ag un cymar yr un. Mae hyn bob amser yr un peth â'r hyn a hysbysebir ar gyfer y Cylch Uwch.


Cynigir gostyngiadau arferol ar gyfer perfformiadau eraill fel y'i nodir yn y panel prisiau ar gyfer pob sioe.

 

Lawrlwytho llyfryn y tymor

Cliciwch yma i lawrlytho copi Print Bras o Lyfryn y Tymor mewn fformat pdf (Seasneg yn unig).

Sylwch y bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch er mwyn gweld y llyfryn. Am gopi am ddim o Adobe Acrobat Reader, cliciwch yma (agor mewn ffenestr newydd). 

 

Defnyddwyr cadeiriau olwyn

Am resymau technegol, gallwn ond werthu lleoedd cadair olwyn i alwyr personol neu ar 029 2087 8889. Mae'n ddrwg gennym na allwn gymryd archebion am leoedd cadair olwyn ar-lein.
Os ydych yn ddefnyddiwr cadair olwyn sydd am newid i sedd Stondin arferol, cysylltwch â'r Adran Blaen y Tŷ ymlaen llaw trwy ffonio (029) 2087 8790 neu e-bostio ntmailings@cardiff.gov.uk.

Mae'n ddrwg gennym, o ganlyniad i'r galw a rhesymau diogelwch, ni fydd hyn yn bosibl bob tro.


Lifft dynodedig

Mae gennym lifft ar waith i'n cwsmeriaid anabl ac unrhyw un arall sy'n cael trafferth gyda grisiau. I gael manylion llawn, ewch i'n tudalen Cyrraedd a symud o gwmpas.

Perfformiadau â chymorth

Rydym yn cynnig perfformiadau IAP, â disgrifiadau sain, â chapsiynau a hamddenol. I gael mwy o wybodaeth ewch i'n hadran Perfformiadau â chymorth.

Archebu a gostyngiadau

Rydym yn cynnig gostyngiad ar y rhan fwyaf o berfformiadau i ymwelwyr anabl. Rhestrir y gostyngiadau hyn ar ein tudalennau sioeau. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Archebu a gostyngiadau.

MobileConnect

Yn ddiweddar rydym wedi gosod MobileConnect; system WiFi sy'n galluogi darlledu sain amlgyfrwng drwy ffrwd fyw i ffôn clyfar neu ddyfais llechen.