MobileConnect

Yn ddiweddar rydym wedi gosod MobileConnect, system WiFi sy'n galluogi darlledu sain amlgyfrwng drwy ffrwd fyw i ffôn clyfar
neu ddyfais llechen.

Gallwch lawrlwytho ap MobileConnect App i'ch ffôn clyfar o'r Apple Store neu Google Play Store am ddim.
Mae MobileConnect yn eich galluogi i ddefnyddio'ch ffôn clyfar â'ch clustffonau'ch hun i wrando ar fersiwn uwch o'r sain a
/neu'r disgrifiad sain.
Am fod yr App hwn yn defnyddio WiFi gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth yn unrhyw le yn yr awditoriwm.

Pan fyddwch tu fewn i'r Theatr, agorwch yr ap MobileConnect, cysylltwch â 'New Theatre Hearing Loop' a dilynwch y
cyfarwyddiadau ar yr ap. Os oes gennych gwestiynau, bydd ein staff yn hapus i helpu.


Hefyd rydym yn cynnig dyfeisiau symudol yma yn y theatr y mae croeso i chi eu benthyca i gysylltu â MobileConnect.


Bydd y disgrifiad sain yn dechrau ddeg munud cyn y perfformiad a gallwch diwnio i mewn iddo drwy MobileConnect ar eich
dyfais. Cofiwch ofyn i aelod o staff Blaen y Tŷ a oes angen mwy o gymorth arnoch.