Tâl Gwasanaeth Tocynnau

Efallai na fyddwch yn gwybod bod y rhan fwyaf o'r incwm sy'n cael ei gynhyrchu drwy werthu tocynnau - a'r holl incwm mewn rhai achosion - yn cael ei dalu i'n cynhyrchwyr sioeau.   Felly, er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth Swyddfa Docynnau lleol o safon, rydym yn gweithreduTâl Gwasanaeth Tocynnau.  Fel arall, byddai defnyddio asiant tocynnau allanol yn opsiwn, ond ni fyddai modd iddynt gynnig gwasanaeth o'r un safon, a byddai'r ffi archebu'n uwch.

Mae'r Tâl Gwasanaeth Tocynnau (£3.95) yn berthnasol i'r rhan fwyaf o archebion a wneir drwy ddefnyddio bob dull talu, sef ar y ffôn, ar-lein neu wyneb yn wyneb.  Ychwanegir y £3.95 i gyfanswm eich bil, nid fesul tocyn.  Roeddem o'r farn ei bod hi'n bwysig egluro'r tâl hwn yn eglur ac rydym wedi ceisio cadw ei lefel mor isel ag sy'n bosib.  Rydym yn hyderus iawn bod y tâl hwn yn is na'r rhan fwyaf o leoliadau cyffelyb.

Er mwyn sicrhau nad ydych chi'n talu'r Tâl Gwasanaeth Tocynnau yn fwy aml nag sydd raid, dylech archebu'r holl docynnau ar gyfer pob sioe yr ydych am ei gweld gyda'u gilydd. Os bydd eich tocynnau'n costio mwy na £75 i gyd, beth am ddefnyddio ein Cynllun Rhannu'r Gost sy'n rhoi cyfle i chi dalu mewn 4 rhandal heb gost ychwanegol i chi. Mae'r manylion ar gael ar ein gwefan neu o'r Swyddfa Docynnau. 

Dyma eithriadau i'r Tâl Gwasanaeth Tocynnau:
Archebion gan ysgolion
Archebion wrth gefn / arbennig i fyfyrwyr
Archebion react

Taflen wybodaeth  (fformat pdf)