comments banner Welsh

Gobeithio'n fawr y bydd eich archeb a'r ymweliad yn ddidrafferth.  Ond deallwn y gallai pethau weithiau fynd o chwith, a hoffwn glywed os bydd hyn yn digwydd.  

Os oes gennych sylw neu gŵyn am unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth, gallwch ysgrifennu atoch drwy lythyr neu e-bost:

Rheolwr y Theatr
New Theatre
Plas-y-parc
CAERDYDD
CF10 3LN

ntmailings@caerdydd.gov.uk

Cewch neges i gydnabod pob llythyr / e-bost cyn i ymateb manwl gael ei anfon os oes angen.