Ymunwch â'n rhestr bostio

Os hoffech dderbyn holl newyddion diweddaraf y theatr a chael gwybodaeth am gynyrchiadau a sioeau'r dyfodol, llenwch y ffurflenni canlynol.


To receive all the latest information on what's coming up at the New Theatre, just enter your email address in the box above.
 
If you no longer wish to receive our email newsletter, send your email address in the box above.

Cliciwch yma i roi gwybod i ni os yw'ch cyfeiriad yn newid neu am unrhyw fater arall sy'n gysylltiedig â'r rhestr bostio. Diolch.

(D.S. Os ydych yn rhoi gwybod i ni am gyfeiriad newydd, rhowch eich hen gyfeiriad hefyd - yn cynnwys y cod post)

Rhaglenni'r New Theatre

(DU unig only)

I dderbyn copi o raglen y New Theatre dair gwaith y flwyddyn, cwblhewch y fflurflen isod.