Archif

Search terms:
 
Year:
Type of production:
 
 

Croeso i Archif Ar-lein y Theatr Newydd

Chwiliwch am sioeau blaenorol yn ôl enw, math o sioe, dyddiad perfformiad neu brif aelod y cast.


Chwilio ein harchif

I chwilio ein harchif, rhowch eich termau chwilio yn y bar chwilio ar ochr chwith y dudalen hon. Gallwch hefyd hidlo yn ôl Blwyddyn a Math o gynhyrchiad isod.

Er enghraifft: i chwilio am bob cynhyrchiad o Peter Pan, teipiwch "Peter Pan" i mewn i'r blwch termau chwilio. I chwilio am holl gynyrchiadau Peter Pan yn 2006, dewiswch 2006 hefyd drwy glicio yn y blwch blwyddyn.

Fel arall, os hoffech weld pryd y perfformiodd Laurence Olivier yn y Theatr Newydd, teipiwch "Laurence Olivier" yn y blwch termau chwilio.


Ychwanegu at yr archif

Rydym bob amser yn chwilio am fwy o wybodaeth i'w ychwanegu at yr archif. Os oes gennych raglen neu daflen sioe ar gyfer sioe o'r gorffennol nad yw yn yr archif, anfonwch hi (neu lungopi) at:

Archif y Theatr Newydd

Theatr Newydd

Plas-y-Parc

CAERDYDD

CF10 3LN.

Dylech gynnwys amlen â chyfeiriad a stamp arni os hoffech i ni ddychwelyd y gwreiddiol atoch.

Mae'n hanfodol bod blwyddyn y sioe ar yr eitem neu wedi'i nodi ar ddarn o bapur ar wahân gyda hi.

Os byddwch yn sylwi ar unrhyw wallau yn yr archif anfonwch e-bost at ntmailings@caerdydd.gov.uk

 


 

Mae Archif Ar-lein y Theatr Newydd yn broject parhaus ac mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Efallai na fydd gwybodaeth rydych chi'n chwilio amdani yn yr archif eto.