• Looking Good Dead

    Tuesday 28 September - Saturday 2 October 2021

    Hwyr 7.30pm; Iau & Sadwrn matinees 2.30pm

    Looking Good DeadLooking Good DeadLooking Good Dead

Bydd gyfres gyffrous Roy Grace gan yr awdur hynod lwyddiannus Peter James yn dychwelyd i New Theatre Cardiff gyda chynhyrchiad llwyfan cyntaf y byd o Looking Good Dead, gyda'r actor penigamp ac eicon EastEnders, Adam Woodyatt  a seren y llwyfan a'r sgrin Gaynor Faye (Emmerdale, Coronation Street, The Syndicate)

Caiff pob gweithred dda ei chosbi…oriau wedi canfod cof bach USB a daflwyd, mae Tom Bryce (Adam Wooyatt) yn dyst i lofruddiaeth greulon. Mae rhoi gwybod am y drosedd i'r heddlu yn arwain at ganlyniadau trychinebus, gan ei roi ef a'i deulu mewn perygl enbyd. Pan ddaw'r Ditectif Uwcharolygydd Roy Grace yn rhan o'r holl beth, mae ganddo ei broblemau ei hun i ddelio â nhw, wrth iddo geisio datrys yr achos mewn pryd i achub bywydau'r teulu Bryce.

Wedi'i addasu gan yr awdur penigamp Shaun McKenna, mae Looking Good Dead yn dilyn llwyddiant ysgubol The Perfect Murder a Dead Simple a fydd yn eich cadw ar ymyl eich sedd nes y diweddglo arswydus!

Adam Woodyatt yw'r aelod cast sydd wedi bod ar EastEnders hiraf, gan ymddangos yn rhan Ian Beale ers dechrau'r sioe ym 1985. Am ei bortread o'r rôl cafodd ei anrhydeddu yn 2013 gyda'r Wobr Cyflawniad Oes ac yn 2015 ar ôl pennod byw 30 oed Eastenders, Actor Gorau

yng Ngwobrau Sebon Prydain. Mae Looking Good Dead yn nodi dychweliad Adam i ddrama lwyfan am y tro cyntaf ers 1982.

Peter James yw prif awdur nofelau trosedd a chyffro'r DU. Ef yw creawdwr y Ditectif Uwcharolygydd Roy Grace, a chwaraewyd yn ddiweddar gan John Simm mewn cyfres fawr ar ITV, Grace. Mae Peter James wedi bod ar frig llyfrau mwyaf llwyddiannus y Sunday Times ddwy gwaith ar bymtheg ac wedi gwerthu dros 20 miliwn o lyfrau'n rhyngwladol, a gyfieithwyd i 37 o ieithoedd.

**** "This thrilling thriller had the audience on the edge of their seats" Latest 7 (ar gyfer Not Dead Enough gan Peter James)

**** "A great night in the theatre" BritishTheatre.com (ar gyfer The Perfect Murder gan Peter James)

Peidiwch â cholli eich cyfle i weld y ddrama newydd afaelgar hon gan Peter James ar daith am y tro cyntaf.

 

 

Tickets and reductions

Mawrth - Iau 7.30pm
£20.00 - £38.00

Gwener & Sadwrn 7.30pm & Sadwrny 2.30pm  
£20.00 - £40.00

Iau 2.30pm
£18.00 - £31.00

Bocaya o (uchafswm o 6 o bobl)
From £122.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Dros 60 Oed: £20.00 each
Iau 2.30pm

React:
£10.00 Mawrth - Iau 7.30pm -  yn ar gael o 6pm 

What the papers say...

****

"This thrilling thriller had the audience on the edge of their seats"

Latest 7 (for Peter James' Not Dead Enough)

****

"A great night in the theatre" BritishTheatre.com

(for Peter James' The Perfect Murder)

 

Hynt
 

Seating plan

View our seating plan below


This seating plan is provided to give an impression of the auditorium layout. The actual position of some seats may vary slightly from this plan.